(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku wręczył w dniu 16 listopada 2018 r. stypendia motywacyjne za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe uczniom dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku oraz uczniom XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Stypendia otrzymują uczniowie, którzy osiągnęli w ostatnim okresie nauki wysoką średnią ocen lub charakteryzują się wysokimi osiągnięciami we współzawodnictwie sportowym. Stypendia otrzymało troje uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 14 oraz sześcioro uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego. Nagrodzonym uczniom gratulujemy.

Facebook