(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

W piątek 19 kwietnia 2024 roku dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku pan Leszek Kochanowski wręczył stypendia motywacyjne za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. Stypendia otrzymują uczniowie, którzy osiągnęli w ostatnim okresie nauki wysoką średnią ocen lub charakteryzują się osiągnięciami we współzawodnictwie sportowym. Stypendia otrzymało 12 uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Nagrodzonym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Facebook