(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Strzelnica w powiecie 2023

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku jest jednym z podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie Ministra Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2023”. Dofinansowanie będzie obejmowało adaptację pomieszczenia oraz jego wyposażenie w elektroniczny system strzelecki. Użytkownikami strzelnicy będą uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz inne podmioty prowadzące działalność dydaktyczną w dziedzinie obronności państwa. Informacja o przyznanym dofinansowaniu ukazała się na stronie internetowej Miasta Białegostoku.

Zapraszamy do lektury:

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/wirtualna-strzelnica-w-szkole.html

Blog Attachment
Facebook