(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Spotkanie z oficerem Wojska Polskiego

26 kwietnia 2018 roku, na zaproszenie szkoły, przybył Pan płk dypl. rez. Krzysztof Rogacz, który spotkał się z uczniami klasy II d „bezpieczeństwo narodowe” XIV LO im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Tematem spotkania była problematyka służby i szkolnictwa wojskowego w kontekście zainteresowań i predyspozycji młodzieży. Wywody o możliwościach podjęcia służby wojskowej w różnych korpusach, Pan Pułkownik urozmaicił wspomnieniami i zdjęciami ze swojej służby, w tym z okresu studiów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (ukończył z I lokatą) i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Pełniąc w Wojsku Polskim służbę na różnych stanowiskach kierowniczych (dowódczych), w sposób szczególny podkreślił wagę odpowiedzialności za swoich podwładnych oraz wspomniał o wielu wyrzeczeniach rodzinnych i osobistych. Jednocześnie zwrócił uwagę na wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, które w służbach mundurowych jest „przepustką” awansu na wyższe stanowisko służbowe. Uczniowie byli zachwyceni wskazówkami Gościa do podjęcia decyzji o ewentualnej służbie wojskowej oraz osobistymi wspomnieniami i wrażeniami z zawodowej służby wojskowej, a w podziękowaniu za spotkanie wręczyli Panu Pułkownikowi pamiątkową publikację wydaną z okazji jubileuszu 20-lecia XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

 

Facebook