(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Rekrutacja do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego. Elektroniczny system rekrutacji jest dostępny dla kandydatów na stronie:

bialystok.edu.com.pl/kandydat

Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydaci wypełniają w formie elektronicznej a następnie po wydrukowaniu podpisany składają w formie papierowej w szkole pierwszego wyboru.

Od kandydatów do XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku nie są wymagane badania lekarskie. Szkoła nie przeprowadza również testów sprawnościowych.

 

Facebook