(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Rekrutacja do klas pierwszych

Komisja Rekrutacyjna XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku zakończyła w dniu 4 sierpnia 2020 roku o godzinie 15.00 przyjmowanie od kandydatów zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o ten dokument stanowiło kolejny ważny krok w trwającym procesie rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. W najbliższym czasie przy wykorzystaniu elektronicznych narzędzi wspomagających proces rekrutacji zostanie dokonany przydział uczniów do poszczególnych oddziałów. Efektem tej pracy będą listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów, które zostaną ogłoszone 12 sierpnia 2020 roku. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły wyrażone złożeniem oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty będzie możliwe w dniach 13 – 18 sierpnia 2020 roku. Listy kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych zostaną ogłoszone w dniu 19 sierpnia 2020 roku. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Osobom, które wskazały XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku jako oczekiwane miejsce przyszłej nauki życzymy zadowalających wyników procesu rekrutacji.

Szczegółowe informacje przypominające terminy rekrutacji w załączonym materiale graficznym:

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020

Facebook