(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Rekrutacja do klas pierwszych XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

W poniedziałek 13 maja 2024 roku rozpoczyna się proces rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Pierwszy etap rekrutacji polega na złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Bogatą ofertę edukacyjną adresowaną do uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz ich rodziców przygotowuje XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Wśród składanych propozycji są znane z dotychczasowej działalności szkoły oddziały służby granicznej, służby w Policji oraz ratownictwa medycznego. Nową ofertą edukacyjną przygotowaną przez XIV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku jest oddział przygotowania wojskowego. Szczegółowe informacje o terminach rekrutacji oraz proponowanych oddziałach klas pierwszych są zamieszczone na stronie internetowej szkoły w głównym menu w zakładce Rekrutacja 2024/2025. W załączeniu folder rekrutacyjny z zamieszczonymi informacjami dotyczącymi oferty edukacyjnej szkoły, kryteriów oraz terminów rekrutacji. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Facebook