(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Rekrutacja do klas pierwszych XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

W poniedziałek 15 maja 2023 roku rozpocznie się proces rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Pierwszy etap rekrutacji polegający na złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły będzie trwał do poniedziałku 19 czerwca 2023 roku do godziny 15.00. Rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz ich rodziców zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. W materiale dodatkowo zamieszczono kryteria oraz terminy postępowania rekrutacyjnego.

Facebook