(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Rekrutacja do klas pierwszych

W poniedziałek 15 maja 2023 roku rozpoczął się proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Pierwszy etap rekrutacji polega na wypełnieniu oraz złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Miasto Białystok jest prowadzone z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Zalogowanie się do systemu jest możliwe pod adresem http://bialystok.e-omikron.pl

Na tej stronie internetowej są zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji, w tym oferta szkół. Przy pomocy serwisu internetowego można wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji oraz mieć stały dostęp do poradników. Możliwość wypełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły kandydat ma w terminie od 15 maja 2023 r. do dnia 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00. 

Uwaga! Wypełniony w systemie elektronicznym wniosek o przyjęcie do szkoły należy po jego wydrukowaniu oraz podpisaniu przez kandydata i jego rodziców dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Poniżej bezpośredni odnośnik do systemu rekrutacji:

 

Facebook