(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Przekazywanie świadectw dojrzałości

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że przekazywanie świadectw dojrzałości po przeprowadzonej sesji poprawkowej egzaminu maturalnego 2020 rozpocznie się dnia 30 września 2020 roku. Przekazywanie świadectw będzie prowadzone w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 – 15.30 z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa sanitarnego. Absolwenci zgłaszający się po odbiór świadectwa dojrzałości winni legitymować się dokumentem tożsamości.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Facebook