(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Procedury bezpieczeństwa sanitarnego

W związku z trwającym stanem epidemii zostały ustalone w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku procedury bezpieczeństwa sanitarnego jakie obowiązują od dnia 1 września 2020 roku. Do przestrzegania obowiązujących procedur zobowiązani są nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku a także inne osoby, które wchodzą na teren szkoły.

Obowiązujące procedury w załączonym dokumencie:

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

Blog Attachment
Facebook