(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Procedury bezpieczeństwa sanitarnego

W związku z powrotem uczniów do nauczania stacjonarnego przypomina się ustalone w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku procedury bezpieczeństwa sanitarnego. Do przestrzegania obowiązujących procedur zobowiązani są nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku a także inne osoby, które wchodzą na teren szkoły.

Obowiązujące procedury w załączonym dokumencie:

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

Facebook