(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Prace drogowe przed siedzibą szkoły

Uprzejmie informujemy o trudnościach związanych z dojazdem do siedziby XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku od strony ulicy Stromej. Utrudnienia powodowane są pracami budowlanymi mającymi na celu zmianę nawierzchni drogi osiedlowej. Prace prowadzone są na odcinku: wjazd ul. Stroma 3/1 do budynku ul. Stroma 9. Zgodnie z treścią informacji przekazanej przez administrację Osiedla „Słoneczny Stok” brak możliwości przejazdu na remontowanym fragmencie drogi będzie obowiązywał do dnia 27 października 2023 r.

Dojazd do siedziby XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku jest możliwy od strony ulicy Upalnej z założeniem konieczności pozostawienia środków transportu poza terenem szkoły.

Blog Attachment
Facebook