(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Powrót do nauczania stacjonarnego w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku przypomina, że od poniedziałku 17 maja 2021 roku część uczniów powraca do nauczania stacjonarnego. Z tej racji ustala się następujące zasady organizacji nauczania w dniach 17 – 30 maja 2021 r.:

  • 17 – 23 maja br. w nauczaniu stacjonarnym w szkole biorą udział uczniowie klas pierwszych oraz klasy 2aPG, 2bPG; pozostałe klasy uczestniczą w nauczaniu na odległość.
  • 24 – 30 maja br. – w nauczaniu stacjonarnym biorą udział uczniowie klas drugich z wyjątkiem uczniów klasy 2aPG oraz 2bPG; Uczniowie klasy 2aPG, 2bPG oraz uczniowie klas pierwszych uczestniczą w nauczaniu na odległość.

Zajęcia lekcyjne są organizowane według nowego planu zajęć lekcyjnych wprowadzonego w dzienniku elektronicznym oraz zamieszczonego na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Facebook