(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Plan zajęć lekcyjnych drugiego półrocza

Od poniedziałku 5 lutego 2024 roku będzie obowiązywał nowy plan zajęć lekcyjnych. Zmieniony plan został zamieszczony w dzienniku elektronicznym oraz zostanie udostępniony na stronie internetowej szkoły. Wprowadzony plan zajęć lekcyjnych będzie obowiązywał do dnia 26 kwietnia 2024 roku, tzn. do dnia zakończenia nauki przez uczniów klas czwartych.

Kolejna wersja planu zajęć lekcyjnych zostanie wprowadzona od dnia 29 kwietnia 2024 roku i będzie obowiązywała do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024.

 

Facebook