(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Otwarcie wirtualnej strzelnicy

W dniu 1 grudnia 2023 roku miała miejsce uroczystość oficjalnego otwarcia wirtualnej strzelnicy utworzonej w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Miasta Białegostoku w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie”. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: pan Rafał Rudnicki Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, pani por. Edyta Łuczaj z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku oraz pan Leszek Kochanowski dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Świadkami oficjalnego otwarcia strzelnicy byli przedstawiciele władz oświatowych, służb mundurowych, osoby duchowne oraz przedstawiciele społeczności uczniowskiej. Po uroczystym otwarciu obiektu zostały oddane pierwsze wystrzały z broni będącej na wyposażeniu strzelnicy. Oddanie do użytku wirtualnej strzelnicy zostało połączone przez organizatorów wydarzenia z korespondującą z nim uroczystością ślubowania uczniów klas pierwszych.

Wirtualna strzelnica została wybudowana w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej pn. ‘Strzelnica w powiecie”. Została umiejscowiona w specjalnie do tego celu przygotowanej sali na pierwszym piętrze gmachu sportowego szkoły. Powierzchnia pomieszczenia wynosi 75 m2 i spełnia wymagania oczekiwane dla prawidłowej pracy systemu strzeleckiego. Strzelnica jest kompletnym, multimedialnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym. Przeznaczona jest do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie:

  • bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi;
  • celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników;
  • ćwiczeń w obserwacji – wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów;
  • prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności;
  • wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Strzelnica umożliwi jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób (każda wyposażona w pistolet lub karabinek) zależnie od rozmiaru wyświetlanego obrazu. Przygotowywane i realizowane ćwiczenia cechuje możliwość stopniowania trudności od prostych strzelań statycznych i dynamicznych uwzględniających stopień zaawansowania szkolonych do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania. Koszt realizacji wirtualnej strzelnicy wyniósł blisko 237 tys. zł Środki finansowe przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Miasto Białystok. Istotnym uzasadnieniem wyboru XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku jako miejsca lokalizacji strzelnicy był fakt, że od roku 2009 szkoła prowadzi oddziały „służby granicznej”, „służby w Policji” oraz „bezpieczeństwa narodowego”. Uczniowie przyjmowani do wymienionych oddziałów uczestniczą w ramach zajęć dodatkowych także w szkoleniu strzeleckim. Realizacja inwestycji polegającej na budowie wirtualnej strzelnicy pozwoli na systematyczne oraz bezpieczne kształtowanie umiejętności strzeleckich bez konieczności opuszczania budynku szkoły.

Relacja fotograficzna z otwarcia strzelnicy w załączeniu:

Facebook