(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Opieka stomatologiczna nad uczniami

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że podmiotem z którym zawarto porozumienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku jest Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY UŚMIECH. Gabinet stomatologiczny mieści się przy ulicy Witosa 15B gabinet 3. Zgodnie z zapisami art. 9 ust. 1. ustawy z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

1)     świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2)     profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku zapraszamy do korzystania ze świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego. Uczniowie niepełnoletni zgłaszają się do gabinetu z rodzicami, uczniowie pełnoletni samodzielnie.

W załączeniu plakat informacyjny:

oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego:

Blog Attachment
Facebook