(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Ogłoszenie o naborze do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

W dniu 17 maja 2021 roku rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku będzie prowadziło nabór do następujących oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022: służby granicznej (dwa oddziały), służby w Policji, bezpieczeństwa narodowego oraz ratownictwa medycznego. Liczebność poszczególnych oddziałów jest planowana na poziomie 29 uczniów. Przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym będą: język angielski, wiedza o społeczeństwie oraz geografia (biologia w klasie ratownictwa medycznego). Drugim językiem obcym nauczanym w poszczególnych oddziałach jest język rosyjski lub język niemiecki. Rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w załączonym folderze rekrutacyjnym:

 

Facebook