(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Oferta edukacyjna XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku na rok szkolny 2022/2023

W dniu 16 maja 2022 roku rozpocznie się proces rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku będzie prowadziło nabór do następujących oddziałów klas pierwszych: służby granicznej, służby w Policji, bezpieczeństwa narodowego oraz ratownictwa medycznego. Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym w poszczególnych oddziałach będą: język angielski, geografia oraz wiedza o społeczeństwie. W klasie ratownictwa medycznego planowane są następujące przedmioty prowadzone w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia oraz chemia. Drugim językiem obcym nauczanym w poszczególnych oddziałach będzie język rosyjski lub język niemiecki. W każdym oddziale prowadzone są dodatkowe zajęcia edukacyjne o nazwie odpowiednio: służba graniczna, służba w Policji, bezpieczeństwo narodowe oraz ratownictwo medyczne.

Pełna informacja o ofercie edukacyjnej szkoły w załączonym materiale graficznym:

Facebook