(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Oferta edukacyjna XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki w dniu 17 maja 2021 roku rozpocznie się proces rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Pierwszy etap rekrutacji polegający na złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły trwać będzie do dnia 21 czerwca 2021 roku. Rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych wspomagających jej proces.

Bogatą i oryginalną ofertę nauki proponuje uczniom klas ósmych szkół podstawowych XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, które będzie prowadziło nabór do pięciu oddziałów klas pierwszych. Szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej zamieszczone są w załączonym materiale graficznym.

 

 

Blog Attachment
Facebook