(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Oferta edukacyjna XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku – klasy służby w Policji

W związku z trwającym procesem składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 kandydaci do szkoły są zaproszeni do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, w tym między innymi z propozycją nauki w klasach służby w Policji.
Klasy służby w Policji są prowadzone w szkole od dnia 1 września 2009 roku. W klasach służby w Policji obok przedmiotów obowiązkowych realizowane są zajęcia dodatkowe prowadzone przez funkcjonariuszy Policji. W ramach zajęć dodatkowych uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania Policji oraz umiejętności praktyczne z musztry indywidualnej i zespołowej. Część zajęć poświęcona jest kształtowaniu umiejętności strzeleckich.

W klasach służby w Policji w zakresie rozszerzonym prowadzone są trzy przedmioty: język angielski, wiedza o społeczeństwie oraz geografia. Drugim nauczanym językiem obcym jest język niemiecki.

Pełna informacja o ofercie edukacyjnej szkoły w załączonym folderze rekrutacyjnym:

Facebook