(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Oferta edukacyjna XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku – klasy służby granicznej

W związku z rozpoczynającym się w dniu 17 maja 2021 roku procesem rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 kandydaci do szkoły są zaproszeni do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, w tym między innymi z propozycją nauki w klasach służby granicznej.
Klasy służby granicznej są prowadzone w szkole od dnia 1 września 2009 roku. Prowadzenie tego typu oddziałów stało się możliwe dzięki porozumieniu o współpracy podpisanemu przez dyrektora szkoły z przedstawicielami służb mundurowych, w tym z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej. W klasach służby granicznej obok przedmiotów obowiązkowych realizowanych w liceum ogólnokształcącym realizowane są zajęcia dodatkowe prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. W ramach prowadzonych zajęć dodatkowych uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu ochrony granicy państwowej oraz umiejętności praktyczne z musztry indywidualnej i zespołowej. Część zajęć poświęcona jest kształtowaniu umiejętności strzeleckich. Uczniowie klas służby granicznej biorą udział w obozach szkoleniowych organizowanych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. Każdego roku organizowane są wyjazdy do placówek Straży Granicznej położonych przy wschodniej granicy państwa.

W oddziałach służby granicznej w zakresie rozszerzonym prowadzone są trzy przedmioty: język angielski, wiedza o społeczeństwie oraz geografia. Drugim językiem obcym jest język niemiecki (nauczany w klasie 1a) oraz język rosyjski (nauczany w klasie 1b).

Pełna informacja o ofercie edukacyjnej szkoły w załączonym folderze:

Facebook