(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Oferta edukacyjna szkoły – klasy służby granicznej

W związku z rozpoczętą rekrutacją do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych zachęcamy kandydatów do zapoznania się z ofertą edukacyjną XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, w tym między innymi z propozycją klas służby granicznej.
Klasy służby granicznej są prowadzone w szkole od dnia 1 września 2009 roku. Prowadzenie tego typu oddziałów stało się możliwe dzięki porozumieniu podpisanemu przez dyrektora szkoły z przedstawicielami służb mundurowych, w tym z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej. W klasach służby granicznej realizowane są zajęcia dodatkowe prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. W ramach prowadzonych zajęć uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu ochrony granicy państwowej oraz umiejętności praktyczne z musztry indywidualnej i zespołowej. Część zajęć poświęcona jest kształtowaniu umiejętności strzeleckich. Uczniowie klas służby granicznej biorą udział w obozach szkoleniowych organizowanych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. Każdego roku organizowane są wyjazdy do placówek Straży Granicznej położonych przy wschodniej granicy państwa.

W klasach służby granicznej w zakresie rozszerzonym prowadzone są trzy przedmioty: język angielski, wiedza o społeczeństwie oraz geografia.

Pełna informacja o ofercie edukacyjnej szkoły w załączonym folderze:

Facebook