(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Oferta edukacyjna szkoły – klasy służby granicznej oraz bezpieczeństwa narodowego

W związku z trwającym procesem rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 kandydaci do szkoły są zaproszeni do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, w tym między innymi z propozycją nauki w klasach służby granicznej oraz bezpieczeństwa narodowego.
Klasy służby granicznej oraz bezpieczeństwa narodowego są prowadzone w szkole od ponad dekady. Prowadzenie tego typu oddziałów stało się możliwe dzięki porozumieniu o współpracy podpisanemu przez dyrektora szkoły z przedstawicielami służb mundurowych. W klasach służby granicznej oraz bezpieczeństwa narodowego obok przedmiotów obowiązkowych realizowanych w liceum ogólnokształcącym realizowane są zajęcia dodatkowe prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej lub Policji. W ramach prowadzonych zajęć dodatkowych uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania służb mundurowych oraz umiejętności praktyczne z musztry indywidualnej i zespołowej. Część zajęć poświęcona jest kształtowaniu umiejętności strzeleckich. Uczniowie biorą udział w obozach szkoleniowych organizowanych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. Każdego roku organizowane są wyjazdy do placówek Straży Granicznej położonych przy wschodniej granicy państwa oraz wizyty w jednostkach poszczególnych formacji mundurowych.

W oddziałach służby granicznej oraz bezpieczeństwa narodowego w zakresie rozszerzonym prowadzone są trzy przedmioty: język angielski, wiedza o społeczeństwie oraz geografia. Drugim językiem obcym jest język niemiecki  lub język rosyjski.

Pełna informacja o ofercie edukacyjnej szkoły w załączonym folderze:

 

 

Facebook