(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Oferta edukacyjna szkoły – klasy ratownictwa medycznego

W dniu 26 czerwca 2020 roku rozpoczął się kolejny etap rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Absolwenci szkół podstawowych składają wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz świadectwa ukończenia szkoły. Proces składania wniosków o przyjęcie do szkoły oraz świadectw ukończenia szkoły podstawowej zakończy się w dniu 10 lipca 2020 roku. Bogatą ofertę edukacyjną składa absolwentom szkół podstawowych także XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Spośród interesujących rozwiązań na wyróżnienie zasługują prowadzone w szkole klasy ratownictwa medycznego. Przedmiotami realizowanymi w tego typu oddziałach w zakresie rozszerzonym są biologia, język angielski oraz wiedza o społeczeństwie. Obok przedmiotów obowiązkowych prowadzone są również zajęcia dodatkowe o nazwie ratownictwo medyczne. Oferta klas ratownictwa medycznego skierowana jest do osób zainteresowanych studiami na kierunkach medycznych. Uczniowie klas ratownictwa medycznego obok zajęć prowadzonych w szkole składają wizyty w profesjonalnych ośrodkach medycznych. Oto relacja fotograficzna z jednej z takich wizyt.

Facebook