(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Oferta edukacyjna szkoły – klasy ratownictwa medycznego

Spośród interesujących rozwiązań jakie kandydatom do klas pierwszych proponuje XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku na wyróżnienie zasługuje oferta nauki w klasach ratownictwa medycznego. Przedmiotami realizowanymi w tego typu oddziałach w zakresie rozszerzonym są biologia, język angielski oraz wiedza o społeczeństwie. Obok przedmiotów obowiązkowych prowadzone są również zajęcia dodatkowe o nazwie ratownictwo medyczne. W ramach zajęć dodatkowych uczniowie pogłębiają wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ratownictwa medycznego. Oferta klas ratownictwa medycznego skierowana jest do osób zainteresowanych studiami na kierunkach medycznych. Uczniowie klas ratownictwa medycznego obok zajęć prowadzonych w szkole składają wizyty w profesjonalnych ośrodkach medycznych. Szczegóły oferty edukacyjnej szkoły w załączonym folderze.

 

Blog Attachment
Facebook