(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Oferta edukacyjna szkoły – klasa służby granicznej

W związku z trwającym procesem rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 kandydaci do szkoły są zaproszeni do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, w tym między innymi z propozycją nauki w klasie służby granicznej.
Klasy służby granicznej są obecne w szkole od kilkunastu lat. W klasach służby granicznej obok przedmiotów obowiązkowych realizowanych w liceum ogólnokształcącym realizowane są zajęcia dodatkowe prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. W ramach prowadzonych zajęć dodatkowych uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania służb mundurowych oraz umiejętności praktyczne z musztry indywidualnej i zespołowej. Część zajęć poświęcona jest kształtowaniu umiejętności strzeleckich. Uczniowie biorą udział w obozach szkoleniowych organizowanych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. Każdego roku organizowane są wyjazdy do placówek Straży Granicznej położonych przy wschodniej granicy państwa.

W oddziałach służby granicznej w zakresie rozszerzonym prowadzone są trzy przedmioty: język angielski, wiedza o społeczeństwie oraz geografia.

Pełna informacja o ofercie edukacyjnej szkoły w załączonym folderze:

 

 

Facebook