(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Odbiór świadectw dojrzałości

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że wydawanie świadectw dojrzałości rozpocznie się w dniu 3 lipca 2018 roku o godzinie 10.00 i potrwa do godziny 15.00. Wydawanie świadectw dojrzałości w dniu 3 lipca 2018 roku będzie prowadzone przez wychowawców klas. W kolejnych dniach odbiór świadectw dojrzałości będzie możliwy w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 – 15.30. Osoby zgłaszające się  po odbiór świadectw dojrzałości winny legitymować się dowodem osobistym.

Dyrektor

Leszek Kochanowski

Facebook