(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Odbiór świadectw dojrzałości

Wydawanie świadectw dojrzałości absolwentom XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku rozpocznie się we wtorek 9 lipca 2024 roku od godziny 11.00. Dystrybucję świadectw będą prowadzili w dniu 9 lipca 2024 roku w godzinach 11.00 – 13.00 wychowawcy klas w następujących salach lekcyjnych:

  • Klasa 4a – sala nr 1;
  • Klasa  4b – sala 220;
  • Klasa 4c – sala 217
  • Klasa 4d – sala nr 2;
  • Klasa 4e – sala 216;

Odbiór świadectw dojrzałości w dniu 9 lipca 2024 roku po godzinie 13.00 będzie możliwy w sekretariacie szkoły do godziny 15.30. W kolejnych dniach wydawanie świadectw dojrzałości odbywać się będzie w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 – 15.30.

Odbiór świadectwa dojrzałości będzie możliwy po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości.

Facebook