(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Odbiór świadectw dojrzałości

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku przypomina, że w dniu 5 lipca 2021 roku zostaną ogłoszone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2021 roku. Wydawanie świadectw dojrzałości absolwentom XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku rozpocznie się w poniedziałek 5 lipca 2021 roku o godzinie 10.00. Dystrybucję świadectw będą prowadzili w dniu 5 lipca 2021 roku wychowawcy klas trzecich. Odbiór świadectw dojrzałości w kolejnych dniach będzie możliwy w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 – 15.30.

Odbiór świadectwa dojrzałości będzie możliwy po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Facebook