(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Nowy plan zajęć lekcyjnych

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że na stronie internetowej szkoły został zamieszczony plan zajęć lekcyjnych obowiązujący w drugim półroczu roku szkolnego 2019/2020. W planie zajęć zostały wprowadzone w klasach pierwszych zajęcia wychowania do życia w rodzinie, których realizacja została zaplanowana w drugim półroczu. W klasach pierwszych realizujących nową podstawę programową (absolwenci szkoły podstawowej) zostały wprowadzone zajęcia doradztwa zawodowego, których realizacja zakończy się po drugim tygodniu nowego półrocza.

Dyrektor
Leszek Kochanowski

Facebook