(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Nowy plan zajęć lekcyjnych

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że od poniedziałku 29 kwietnia 2024 roku będzie obowiązywał nowy plan zajęć lekcyjnych. Zmieniony plan został zamieszczony w dzienniku elektronicznym oraz udostępniony na stronie internetowej szkoły. Zmiana planu zajęć lekcyjnych jest związana z zakończeniem nauki przez uczniów klas czwartych. Wprowadzony plan będzie obowiązywał do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024, tj. do dnia 21 czerwca 2024 roku.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Facebook