(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Nowy plan zajęć lekcyjnych

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że od środy 10 maja 2023 roku będzie obowiązywał nowy plan zajęć lekcyjnych. Zmieniony plan został zamieszczony w dzienniku elektronicznym oraz udostępniony na stronie internetowej szkoły. Zmiana planu zajęć lekcyjnych jest związana z zakończeniem nauki przez uczniów klas czwartych. Wprowadzony plan będzie obowiązywał do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023, tj. do dnia 23 czerwca 2023 roku.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Facebook