(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pan prof. dr hab. Adam Krętowski oraz Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku p. Leszek Kochanowski podpisali List intencyjny inicjujący współpracę między środowiskiem naukowym oraz szkołą. Podpisaniem Listu intencyjnego strony wyraziły chęć wymiany wiedzy i doświadczeń, które przyczynią się do popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych, rozwoju ośrodków oraz wzajemnej promocji. Podpisanie Listu intencyjnego inicjującego współpracę jest związane z planowanym utworzeniem w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku w roku szkolnym 2019/2020 oddziałów klas pierwszych „ratownictwa medycznego”.

Blog Attachment
Facebook