(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Nauka zdalna

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie ogranicza na obszarze kraju od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. funkcjonowanie różnych typów szkół publicznych i niepublicznych, w tym szkół ponadpodstawowych. Jednocześnie w odniesieniu do szkół, których funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone, rozporządzenie wprowadza obowiązek prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022. Z tej racji zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość rozpoczną się w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku po zakończeniu ferii zimowych, tj. dnia 7 lutego 2022 r.

Poniżej odnośnik do pełnej informacji MEiN:

 

Blog Attachment
Facebook