(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Logo klas ratownictwa medycznego

Zostało zaprojektowane logo klas ratownictwa medycznego. Logo ma stanowić wyróżnik tego rodzaju oddziałów prowadzonych w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Zostanie zamieszczone na uczniowskim stroju oraz na materiałach promocyjnych.

Klasy ratownictwa medycznego są prowadzone w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku od roku szkolnego 2019/2020. Głównym przedmiotem realizowanym w oddziałach w zakresie rozszerzonym jest biologia. W zakresie rozszerzonym prowadzony jest również język angielski oraz wiedza o społeczeństwie. Uczniowie klas ratownictwa medycznego uczęszczają także na dodatkowe zajęcia edukacyjne o nazwie „ratownictwo medyczne”. Powstanie klas ratownictwa medycznego zostało poprzedzone podpisaniem Listu intencyjnego pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Dyrektorem XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Powołanie klas ratownictwa medycznego ma na celu promocję wiedzy medycznej oraz zawodów medycznych w środowisku szkolnym.

Facebook