(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Konsultacje dla rodziców uczniów

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że w celu wymiany informacji oraz zapewnienia możliwości dyskusji na tematy wychowawcze w czwartek 20 stycznia 2022 r. w godzinach 16.30 – 18.00 zostaną zorganizowane śródroczne konsultacje dla rodziców uczniów. Konsultacji będą udzielali wychowawcy klas oraz nauczyciele wybranych zajęć edukacyjnych w wyznaczonych salach lekcyjnych. W trosce o zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego konsultacje zastąpią zebrania z rodzicami uczniów organizowane o tej porze roku w poszczególnych klasach.

Jednocześnie przypomina się, że obecność na terenie szkoły winna odbywać się z zachowaniem obowiązujących w szkole zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w tym przede wszystkim przestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu między osobami w trakcie prowadzonych spotkań.

Wykaz nauczycieli udzielających konsultacji w dniu 20 stycznia 2022 r.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Blog Attachment
Facebook