(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie nauki na odległość

Drodzy Uczniowie! Szanowni Państwo Rodzice Uczniów!

W terminie od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia edukacyjne w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia odbywać się będą w oparciu o obowiązujący plan zajęć lekcyjnych a komunikacja z uczniami oraz rodzicami uczniów będzie prowadzona za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Do prowadzenia zajęć zostaną wykorzystane narzędzia elektroniczne polecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz materiały wskazane przez nauczyciela. Prowadzonemu procesowi nauczania na odległość będzie towarzyszył proces monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności. Informacje o postępach w nauce oraz uzyskanych ocenach uczniowie będą otrzymywali za pomocą dziennika elektronicznego. Dziennik elektroniczny będzie również narzędziem umożliwiającym uczniom lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Nauczyciele będą mogli zdecydować o użyciu innych narzedzi komunikacji z uczniem lub jego rodzicami.

Dyrektor
Leszek Kochanowski

Blog Attachment
Facebook