(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Kolejny etap rekrutacji do klas pierwszych

W dniu 31 lipca 2020 roku rozpoczął się kolejny etap tegorocznej rekrutacji do klas pierwszych polegający na uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Obecny etap trwał będzie do dnia 4 sierpnia 2020 roku do godziny 15.00. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych będzie miało miejsce 12 sierpnia 2020 roku. Listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych zostaną ogłoszone w dniu 19 sierpnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje przypominające terminy rekrutacji w załączonym materiale graficznym:

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020

Facebook