(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Kolejny etap rekrutacji do klas pierwszych

W dniu 12 sierpnia 2020 roku o godzinie 10.00 Komisja Rekrutacyjna XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku ogłosiła listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych w toczącym się procesie rekrutacji. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem rekrutacji w dniach 13 – 18 sierpnia 2020 roku kandydaci zakwalifikowani do szkoły potwierdzają wolę nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych będzie miało miejsce w dniu 19 sierpnia 2020 r. o godzinie 14.00.

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku prowadzi nabór do 5 oddziałów klas pierwszych. Na dotychczasowym etapie rekrutacji do szkoły zostało zakwalifikowanych ponad 140 uczniów.

Szczegółowe informacje przypominające terminy rekrutacji w załączonym materiale graficznym:

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020

Facebook