(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Kolejny etap postępowania rekrutacyjnego

W dniu 25 czerwca 2021 roku rozpoczął się kolejny etap postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, który polega na uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Etap ten będzie trwał do dnia 14 lipca 2021 roku do godziny 15.00.

Kolejne daty postępowania rekrutacyjnego w załączonym materiale graficznym:

Facebook