(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Informacje w sprawie organizacji pracy szkoły

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku przekazuje informacje w sprawie organizacji pracy szkoły w dniach 21 grudnia 2020 roku – 17 stycznia 2021 roku.

Dni 21 oraz 22 grudnia 2020 roku (poniedziałek – wtorek) są dodatkowymi dniami wolnymi ustalonymi w roku szkolnym 2020/2021. W tych dniach nie będą prowadzone zajęcia edukacyjne. Zimowa przerwa świąteczna rozpocznie się 23 grudnia 2020 roku i trwać będzie do 31 grudnia 2020 roku. Bezpośrednio po zakończonej przerwie świątecznej rozpoczną się ferie zimowe, które trwać będą od 4 do 17 stycznia 2021 roku.

Ze względu na zmiany wprowadzone w terminach ferii zimowych zmianie ulegają terminy dodatkowych dni wolnych ustalonych uprzednio 7 oraz 8 stycznia 2021 r. Nowymi dniami wolnymi ustalonymi przez Dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku będą 29 oraz 30 kwietnia 2021 roku.

Facebook