(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Harmonogram uroczystości zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

Uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023 będzie miała miejsce w piątek 23 czerwca 2023 r. Uroczystość, podczas której zostaną przekazane uczniom świadectwa szkolne promocyjne, zostanie przeprowadzona według następującego harmonogramu:

  • godz. 8.30 – klasy pierwsze – sala gimnastyczna;
  • godz. 10.00 – klasy drugie i trzecie – spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach lekcyjnych.

Wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz nagród uczniom, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania będzie miało miejsce podczas głównej uroczystości organizowanej o godzinie 8.30 w sali gimnastycznej.

 

Facebook