(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

W związku z rozpoczynającym się dniu 17 maja 2021 roku procesem rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 zapraszamy do zapoznania się z przedstawionym w formie graficznej szczegółowym harmonogramem. Materiał przedstawia najważniejsze daty części głównej postępowania rekrutacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych dostępnych na stronie http://bialystok.e-omikron.pl.

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku będzie prowadziło nabór do pięciu oddziałów klas pierwszych: służby granicznej, służby w Policji, bezpieczeństwa narodowego oraz ratownictwa medycznego. Liczebność poszczególnych oddziałów jest planowana na poziomie 29 uczniów. Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą: język angielski, wiedza o społeczeństwie oraz geografia (biologia w klasie ratownictwa medycznego). Drugim językiem obcym nauczanym w każdym oddziale będzie język rosyjski lub język niemiecki. W każdym z oddziałów klas pierwszych będą realizowane zajęcia dodatkowe prowadzone odpowiednio przez funkcjonariuszy Straży Granicznej lub Policji oraz przez ratownika medycznego. Serdecznie zapraszamy.

Harmonogram rekrutacji w załączonym materiale graficznym.

Facebook