(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas pierwszych i drugich

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że od dnia 15 czerwca 2020 roku do dnia 19 czerwca 2020 roku zapewnia się uczniom klas pierwszych i drugich możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne.

Harmonogram konsultacji w załączonym dokumencie:

Harmonogram konsultacji

Spotkania z nauczycielami będą prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w szkole wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

Blog Attachment
Facebook