(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Egzamin maturalny 2024

Kasztanowiec kwitnący przed siedzibą XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku wieści początek egzaminu maturalnego w roku 2024. W bieżącym roku do egzaminu maturalnego przystąpi ponad 130 absolwentów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, także absolwentów lat ubiegłych chcących podwyższyć wynik egzaminu. Matura rozpocznie się we wtorek 7 maja 2024 roku egzaminem obowiązkowym z języka polskiego. Maturzyści będą zdawali także egzaminy obowiązkowe z matematyki, języka angielskiego lub języka rosyjskiego oraz egzaminy dodatkowe między innymi z matematyki, biologii, chemii, wiedzy o społeczeństwie i geografii na poziomie rozszerzonym. W kolejnym tygodniu będą prowadzone egzaminy ustne z języka polskiego oraz języków obcych nowożytnych. Absolwentom XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku życzymy powodzenia w zmaganiach z arkuszami egzaminu maturalnego.

Blog Attachment
Facebook