(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny zostanie przeprowadzony w dniach 18, 19, 20 kwietnia 2018 roku. Do egzaminu przystąpią uczniowie klas trzecich gimnazjum. Dni egzaminu są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich Publicznego Gimnazjum Nr 14 w Białymstoku oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Facebook