(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Dziesiąty obóz szkoleniowy w CSSG w Kętrzynie

W dniach 2 – 7 lipca 2023 roku odbył się dziesiąty obóz szkoleniowy zorganizowany dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku w Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. W trakcie pobytu uczniowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych prowadzonych przez pracowników ośrodka szkolenia. Zostali zapoznani z procedurą naboru do Straży Granicznej, technikami interwencji a także sposobami poruszania się z mapą w terenie. Zaplanowane zajęcia realizowane były w obiektach Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz w placówkach Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. W czasie wolnym od zajęć uczestnicy obozu odbyli rejs statkiem oraz zwiedzili atrakcyjne miejsca Mazur: Sanktuarium w Świętej Lipce, „Wilczy Szaniec” w Gierłoży, „Mosty w Stańczykach”. W programie obozu nie zabrakło spływu kajakowego rzeką Krutynią.

Obozy szkoleniowe w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie są prowadzone od roku 2011. Przedsięwzięcie to jest owocem współpracy nawiązanej między Komendantem Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz Dyrektorem XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. W dziesięciu dotychczasowych obozach wzięło udział blisko 250 uczniów.

Opiekunem licealistów podczas tegorocznego pobytu w Kętrzynie był z ramienia Centrum mjr SG Czesław Świdwa. Komendantem obozu był kpt. rez. SG Mirosław Laskowski, wychowawcami pani Dorota Kościuk oraz pan Jakub Węcławski.

Oto relacja fotograficzna z wydarzenia…

 

Blog Attachment
Facebook