(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Dzień Otwarty XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

Dzień Otwarty XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku odbędzie się 23 marca 2018 r. w godzinach 13.00 – 16.00. Osoby, które chcą poznać ofertę edukacyjną Szkoły są proszone o przybycie na spotkania informacyjne o pełnych godzinach: 13.00, 14.00 lub 15.00. W programie Dnia Otwartego Szkoły przewidziano między innymi spotkania informacyjne dotyczące nauki w klasach mundurowych „służby granicznej”, „służby w Policji” oraz „bezpieczeństwa narodowego”, informacje z zakresu zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku 2018,  spotkania z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz Policji prowadzącymi zajęcia z uczniami klas mundurowych, pokazy musztry oraz musztry paradnej w wykonaniu uczniów XIV Liceum, pokazy artystyczne. Wszystkich zainteresowanych oryginalną ofertą XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku zapraszamy!

Do zobaczenia!

   

 

Facebook