(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Dzień Otwarty Szkoły

W dniu 8 kwietnia 2022 roku XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku zorganizowało Dzień Otwarty Szkoły. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, którzy w bieżącym roku decydują o wyborze kierunku dalszego kształcenia. Ze względu na proponowaną w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku ofertę edukacyjną klas służby granicznej, służby w Policji oraz bezpieczeństwa narodowego spotkanie wzbogacili swoją obecnością przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. W programie Dnia Otwartego znalazły się pokazy musztry indywidualnej i zespołowej, pokazy artystyczne oraz ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przygotowane przez uczniów klasy ratownictwa medycznego.

Oto relacja fotograficzna z wydarzenia:

Blog Attachment
Facebook